AutoBase SCADA S/W
패널PC스마트-윈도우CE
패널PC라이트-리눅스
패널PC베이직-윈도우10
패널PC미디엄-윈도우10
패널PC프로-윈도우10
패널PC하이퍼-윈도우10
임베디드PC-윈도우CE
랙/박스PC-윈도우10
AutoBase PLC
입출력(I/O) 보드
컨버터
Watchdog
기타 제품
단종 제품
개인결제
SMS
공지사항
자료실
질문과 대답
사용후기 모음
 031-776-0800

평일 9:00 ~ 18:00
FAX : 031-776-0802

이메일 문의
autobasekr@gmail.com
기업 165-053208-04-016
예금주 : (주)오토베이스
 
 
패널PC스마트-윈도우CE > 전체조회
패널PC스마트-윈도우CE
20개의 상품이 진열되어 있습니다
 
4인치(1)
5인치(3)
7인치(2)
8인치(2)
10인치(4)
12인치(2)
15인치(2)
17인치(1)
19인치(1)
24인치(1)
고휘도 12인치(0)
고휘도 정전식 8인치(1)
고휘도 정전식 12인치(0)
고휘도 정전식 24인치(0)
   
 
 
오토베이스/Touch Panel PC/5.6인치/윈도우즈CE/1GHz Dual/일체형/ATS-05B
357,500원(기본가)
 
 
 
오토베이스/임베디드/오픈프레임/5.6인치/윈도우즈CE/1GHz Dual/일체형
346,500원(기본가)
 
 
 
오토베이스/산업용컴퓨터/7인치/Windows CE/1GHz Dual/임베디드/ATS-07W
341,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/터치 판넬/오픈 프레임/7인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/IPC
330,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/패널PC/8인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/ATS-08C
445,500원(기본가)
 
 
 
Touch Panel/8인치/윈도우즈CE7/임베디드/1GHz Dual/Cortex A9
문의
 
 
 
오토베이스/산업용 컴퓨터/10.2인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/ATS-10W
407,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/터치 패널/오픈 프레임/10.2인치/윈도우즈CE/Compact 7/임베디드/1GHz Dual
396,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/판넬PC/10.4인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/ATS-10C
511,500원(기본가)
 
 
 
오토베이스/터치패널PC/12.1인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/ATS-12C2
649,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/고휘도LED/정전식터치패널/8인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/ATS-08A2
문의
 
 
 
오토베이스/산업용PC/15인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/ATS-15C
649,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/산업용 PC/17인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/패널PC/ATS-17C
715,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/산업용 PC/19인치/윈도우즈CE/임베디드/1GHz Dual/패널PC/ATS-19C
775,500원(기본가)
 
 
 
오토베이스/임베디드/5.6인치/윈도우즈CE/1GHz Dual/LCD 본체 분리형
357,500원(기본가)
 
 
 
임베디드/4.3인치/윈도우즈CE/1GHz Dual/LCD 본체 분리형
문의
 
[1][2]
 
 
상호명 : (주)오토베이스 사업자등록번호 : 215-81-93963 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 2014-경기성남-0960
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 최승우 대표 : 김도열
사업장소재지 : 경기 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 1201호
Copyright ⓒ Autobase Shop All Rights Reserved. 031-776-0800